Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Koleksiyonlar


Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesinde 3693 cilt el yazması kitap, 5927 cilt Arap harfli matbu kitap bulunmaktadır. El yazması kitapların tamamı dijital ortamdadır.
İskilip İlçe Halk Kütüphanesinde 529 cilt el yazması kitap, 1590 cilt Arap harfli matbu kitap bulunmaktadır. El yazması kitapların tamamı dijital ortamdadır.
Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesinde en kıymetli el yazması kitapların başında şunlar gelmektedir;


1-Tefsirü’l-Kâr      Müellifi: Nur ed-din Ali b. Sultan Muhammed el-Kâri  (Tefsir / 1725)
2-Münşead Kâmi    Müellifi: Ebu Bekir Kâmi Tökendi  (Edebiyat / 1750 li yıllar)
3-Hülâsa al-Fatava    Müellifi: İftihar ed-din Tahir b. Ahmed el-Buhâri  (Din / 1582)