Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Tarihçe 

Çorum Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi olarak kullanılacak olan binanın yerinde 1326 ‘da Medrese Kütüphanesi denilen bir kütüphane, avlunun yerinde de medrese vardı.
Mutasarrıf Nurettin Bey zamanında Maarif tarafından kütüphane ve medrese satın alındı. Mutasarrıf Nurettin Bey mevcut yapıtları yıktırıp yerine bugünkü binayı okul olarak yaptırdı. İnşaat 1913’den 1915 yılına kadar iki yıl sürdü.
Bina restorasyon çalışmaları sonrasında bugünkü halini almış ve Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi yapılmıştır