Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


Esma TAKCI 
Kütüphane Müdür V.

Fadime Gökçe ERTUĞRUL
Bilgisayar İşletmeni

Davut TAKCI
Yazma Eser Uzmanı